Desimpelaere Jelle bvba - Grondwerken

 

Ook grond- en graafwerken horen bij de ruwbouw en zodoende ook bij het vakgebied van bouwfirma Desimpelaere Jelle bvba!

Funderingen en vloerplaten, gewelven en muren, het plaatsen van regenputten en septische putten en ook rioleringswerken: wij doen ook al het voorbereidende werk op de eigenlijke nieuwbouw.